ขายที่ดิน 100ตารางวา ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (I-Net : 574025)

ขายที่ดิน 100ตารางวา ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (I-Net : 574025) ที่ตั้ง :  ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี รายละเอียด -ขายที่ดินเปล่า โซนหนองไม้แดง…

Price: 5,800,000 บาท Type: ที่ดิน Status: ขาย
ขายที่ดิน 19ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (I-Net : 573951)

ขายที่ดิน 19ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (I-Net : 573951)

ขายที่ดิน 19ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (I-Net : 573951) ที่ตั้ง : ถนน331 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี รายละเอียด -ขายที่ดินเปล่าพร้อมบ้านเดี่ยว…

Price: 29,426,250 บาท Type: ที่ดิน Status: ขาย
ขายที่ดินเปล่า โซนเนินแสนสุข ริมอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (I-Net : 573772)

ขายที่ดินเปล่า โซนเนินแสนสุข ริมอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (I-Net : 573772)

ขายที่ดินเปล่า โซนเนินแสนสุข ริมอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (I-Net : 573772) ที่ตั้ง :    ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รายละเอียด -ที่ดินเปล่า…

Price: 12,000,000 บาท Type: ที่ดิน Status: ขาย
ขายที่ดินเปล่า 40 ตร.ว. เหมาะแก่การสร้างบ้านพักอาศัย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (I-Net : 573866)

ขายที่ดินเปล่า 74 ตร.ว. เหมาะแก่การสร้างบ้านพักอาศัย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (I-Net : 573868)

ขายที่ดินเปล่า 74 ตร.ว. เหมาะแก่การสร้างบ้านพักอาศัย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (I-Net : 573868) ที่ตั้ง :  ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รายละเอียด -ที่ดินเปล่า…

Price: 3,552,000 บาท Type: ที่ดิน Status: ขาย
ขายที่ดินเปล่า 40 ตร.ว. เหมาะแก่การสร้างบ้านพักอาศัย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (I-Net : 573866)

ขายที่ดินเปล่า 60 ตร.ว. เหมาะแก่การสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (I-Net : 573867)

ขายที่ดินเปล่า 60 ตร.ว. เหมาะแก่การสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (I-Net : 573867) ที่ตั้ง :  ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รายละเอียด -ที่ดินเปล่า…

Price: 2,880,000บาท Type: ที่ดิน Status: ขาย
ขายที่ดินเปล่า 40 ตร.ว. เหมาะแก่การสร้างบ้านพักอาศัย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (I-Net : 573866)

ขายที่ดินเปล่า 40 ตร.ว. เหมาะแก่การสร้างบ้านพักอาศัย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (I-Net : 573866)

ขายที่ดินเปล่า 40 ตร.ว. เหมาะแก่การสร้างบ้านพักอาศัย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (I-Net : 573866) ที่ตั้ง :  ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รายละเอียด -ที่ดินเปล่า…

Price: 2,000,000บาท Type: ที่ดิน Status: ขาย
ขายที่ดินเปล่า ทุ่งสุขลา ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (I-Net : 573861)

ขายที่ดินเปล่า ทุ่งสุขลา ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (I-Net : 573861)

ขายที่ดินเปล่า ทุ่งสุขลา ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (I-Net : 573861) ที่ตั้ง : ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รายละเอียด -ที่ดินเปล่่า โซนอ่าวอุดม -ขนาดพื้นที่…

Price: 1,900,000บาท Type: ที่ดิน Status: ขาย
ขายที่ดินเปล่า โซนศรีราชา 58 ตารางวา ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (I-Net : 573787)

ขายที่ดินเปล่า โซนศรีราชา 58 ตารางวา ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (I-Net : 573787)

ขายที่ดินเปล่า โซนศรีราชา 58 ตารางวา ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (I-Net : 573787) ที่ตั้ง :  ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รายละเอียด -ขนาดพื้นที่…

Price: 600,000 บาท Type: ที่ดิน Status: ขาย
ขายที่ดินเปล่า 1ไร่ 51 ตร.ว. ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ (I-Net : 573689)

ขายที่ดินเปล่า 1ไร่ 51 ตร.ว. ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ (I-Net : 573689)

ขายที่ดินเปล่า 1ไร่ 51 ตร.ว. ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ (I-Net : 573689) ที่ตั้ง :  ถนนบ้านกรวด-โคกกระชาย ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ รายละเอียด…

Price: 2,500,000 บาท Type: ที่ดิน Status: ขาย
ขายที่ดิน ถมที่แล้ว 1ไร่ 40 ตร.ว. ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี (I-Net : 573592)

ขายที่ดิน ถมที่แล้ว 1ไร่ 40 ตร.ว. ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี (I-Net : 573592)

ขายที่ดิน ถมที่แล้ว 1ไร่ 40 ตร.ว. ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี (I-Net : 573592) ที่ตั้ง :   ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี รายละเอียด…

Price: 4,900,000 บาท Type: ที่ดิน Status: ขาย