Recent Properties

ข้อดีของการฝากขาย

มีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำ

ทางอีอาร์เอชลบุรี มีผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์คอยให้บริการแนะนำ เรื่องการฝากขาย ขั้นตอนต่างๆ อย่างระเอียดครบถ้วน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ไม่มีค่าใช้จ่ายจนกว่าจะขายได้

ทางอีอาร์เอชลบุรี ดำเนินการทำการตลาดทั้งด้านออฟไลน์และออนไลน์ โดยช่องทางต่างๆฟรี ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

มีตัวแทนประเมินราคาทรัพย์

ทางอีอาร์เอชลบุรี มีตัวแทนที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ สามารถประเมินราคาทรัพย์ในท้องตลาด เพื่อให้ลูกค้าสามารถขายทรัพย์ในราคาที่เหมาะสม

ดำเนินเรื่องกู้ให้ลูกค้าฟรี

เมื่อมีลูกค้าต้องการขอสินเชื่อเพื่อกู้ธนาคาร ทางอีอาร์เอชลบุรี พร้อมดำเนินการยื่นเรื่องขอสินเชื่อให้ลูกค้าฟรี โดยที่ผู้ฝากขายไม่ต้องดำเนินการใดๆ

การตลาดหลายช่องทาง

ทางอีอาร์เอชลบุรี มีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด คอยโฆษณาทรัพย์ของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ , facebook , นิตยสาร เป็นต้น เพื่อให้ทรัพย์ของท่าน ส่งถึงมือลูกค้าเป้าหมาย

ดูแลลูกค้าจนถึงวันโอน

ทางอีอาร์เอ-ชลบุรี เมื่อรับทรัพย์ของลูกค้า ทางเราจะดูแลทรัพย์ของท่านตั้งแต่ ทำการตลาด คุยกับผู้ซื้อ เปิดบ้าน ทำเรื่องกู้สินเชื่อ พาลูกค้าไปโอนบ้าน